Baardalgen met succes bestrijden

Vorige Artikel 8 van 61 Volgende

Baardalgen met succes bestrijden.

Ben jij het bestrijden van Baardalgen zat. Last van baardalgen of penseelalgen in jou aquarium? Baardalgen en penseelalgen hoe bestrijd je deze. Voordat jij de strijd aangaat moet je wel eerst wat meer weten over Baardalgen, penseelagen. In dit artikel geven wij jou daar meer uitleg over. Tips om ze te voorkomen en hoe jij ze kan bestrijden

DE INVLOED VAN ORGANISCH MATERIAAL EN REDUCTIE OP HET GROEIEN VAN BAARDALGEN​

Penseel- en baardalgen worden eigenlijk door elkaar heen gehaald. Beide soorten behoren tot de roodalgen en als zij verschijnen is dat een signaal dat er ergens een verstoring is in het aquariummilieu. Bij het bestrijden wordt van alles geroepen en velen praten elkaar na. Waardoor ontluikt nu deze alg soort en waarom is het zo lastig om deze soort weer kwijt te raken. 

In de bestrijding tegen baardalgen en penseelalgen wordt aangegeven dat het te maken heeft met een koolstof gebrek. Dit is maar ten dele juist. Door een koolstof tekort kan deze alg soort makkelijker en sneller de kop op steken. 

Hoe voeg je co2 toe aan jouw aquarium.
In onze blog wat bijna niemand weet over CO2 leggen wij daar meer over uit.

Onder welke omstandigheden groeien de penseelalgen en baardalgen nu optimaal?
Stromend, voedselrijk water en een voorkeur voor blauw licht. Hij groeit dan zowel op substraat, glas, kienhout, stenen als planten en dan het liefst op de bladranden. Calcium en Kalium laten deze algensoort exploderen in haar groei. Zacht zuur water remt de groeiontwikkeling, is echter een onvoldoende maatregel om deze alg te bestrijden. 
Baardalgen haalt ergens zijn voeding vandaan om te kunnen groeien. Waar deze algensoort van houdt zijn aminozuren en glucose. Oké maar hoe ontstaan deze?


-Visbezetting 
-Hoeveelheid en soort voer
-Planten meststof
-Slecht groeiende planten
-Plantenafval, 
-Dode bacteriën
-Dode vissen etc.

Al deze punten zijn van invloed op het ontstaan van afvalstoffen( organische materiaal). 
De onderstaande afbeelding geeft het proces weer van wat wij mineralisatie noemen.

Baardalgen zo pak jij ze goed aan

Aan het eind 12 gouden tips hoe jij jou aquariumplanten laat groeien, waardoor er A voldoende zuurstof in het water komt. B bepaalde planten nemen in de eerste fase direct de afvalstoffen op. Zo verwijder je de voeding waar Baardalgen van leven.

Om al deze afvalstoffen om te zetten is er veel zuurstof nodig en is het van belang dat er voldoende mineralisatie en nitrificatie plaats vindt. 
Zuurstof is dus het meest verbruikte voedingselement in het aquarium. 
Om NH4+ (ammonium) wordt doormiddel van Nitrificatie omgezet naar nitriet en vervolgens naar nitraat. 
Nitraat kan de baard alg nauwelijks als voeding gebruiken. Nitrificatie vindt plaats bij voldoende zuurstof en tussen een Ph van 6.5 en de 8.5. Bij 6.5 is er nauwelijks nitrificatie en bij 8.5 is er 100% nitrificatie.  Zie afbeelding

Nitrificatie vindt alleen goed plaats bij voldoende zuurstof. Zitten deze bacteriën langer dan 20 minuten zonder zuurstof dan beginnen ze af te sterven. 
Het is dus van belang om zuinig te zijn op onze bacteriën en dan vooral de nitrificerende bacteriën. 
Hoe kun je nou controleren of je aquarium een biologisch evenwicht heeft.
Lees dan verder na onze 12 tips
 

12 gouden tips om baardalg met succes te bestrijden.

Print de tips gerust uit. Neem een bakkie thee of koffie en streep de punten aan die voor jouw aquarium van toepassing zijn.

Het is niet moeilijk echter je moet wel geduld hebben, het is er zo maar niet zo weg.

Tip 1: Zorg dat jouw CO2 gehalte op 20 a 25 mg zit.
De dropchecker moet licht groen kleuren. De waterhardheid rond de Kh van 5

Tip 2: Voeg Easycarbo toe dit is een vloeibare koolstof Baardalgen houden hier niet van. Het remt ze in hun groei. Easycarbo heeft geen invloed op de Ph en is voor de planten makkelijk opneembaar, daarnaast kost het ze geen energie zoals bij CO2 om het te ontleden.

 

 

 

 

Tip 3: Plantenvoeding. Planten die honger lijden kunnen niet groeien. Ze hebben alle voeding nodig en vaak zien wij in de praktijk dat er slechts de hagelslag op het bord wordt gestrooid maar het brood wordt vergeten. Dus wel de spore elementen worden gegeven daar waar relatief weinig van nodig is, maar het brood de Macro elementen wordt vaak vergeten.

De eerste twee stappen zijn waardeloos als er een gebrek is aan opname en transport. De twee voedingselementen die hier voor nodig zijn , zijn Fosfaat en Kalium. Die zitten in dat brood.

Tip 5 Je hebt problemen met je planten groei. Terug naar de basis en dat is 8 uur licht per dag en wellicht ook even de lichtsterkte met wat % terug schroeven.
Licht werkt als een gaspedaal druk je het dieper in dan wordt er meer verbruikt.
Pas als de planten weer fris en gezond groeien gaat het licht weer sterker en dan langzaam iets langer.

Tip 6 Zorg dat jouw aquariumwater overal in het aquarium in beweging is. Wij houden het volgende aan. 4 tot 10 keer de inhoud van het aquarium passeert de pomp in een uur. Zet de uitstroom en instroom aan dezelfde kant. Probeer de instroom richting het midden van het aquarium te laten stromen.
Een lilypipe of een spraybar zijn prima hulpmiddelen. Bij de laatste boren wij de gaten op naar 4 mm en richten de pijp een 45 graden naar beneden. Zo voorkom je onnodig CO2 verlies.

 

Tip 7 Wij gaan het aquarium een boost geven.
Zoals in het begin gezegd zuurstof is het meest verbruikte element.
Met waterstof 3% oplossing kun je eenvoudig en voordelig jouw zuurstof opvoeren.

Hoe: 50 ml in een emmer voor 100 liter aquariumwater, daar doe je 10 liter aquariumwater bij en net voordat het licht uitgaat voeg je het rustig toe en verdeel je het over het wateroppervlak.
Planten als Vallisneria en Blixia kunnen verslijmen laten staan keren vaak gewoon weer terug.

 

 

Tip 8 Echte zuurstof planten en snelgroeiers toevoegen. Denk aan waterpest, hoornblad, maar van de snelgroeiers Belgisch groen, Het Sterretje, Limnophila heterophyllum, Deze zorgen voor zuurstof en nemen in de eerste stappen van het afvalproces dit op als voeding.

Tip 9 De visbezetting als deze te stevig is 1 gram op 3 liter is het maximale bij een niet goed draaiend aquarium. Draait het aquarium dan is de regel 1 gram op 2 liter.
Vissen zorgen voor afval en dat begint met remstoffen, ferronen, ect Waterverversen helpt om deze stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn af te voeren.
Hoe je deze stoffen kunt herkennen, pak een glas aquarium  water
 

Tip 10: Voer kwaliteitsvoer in de goedkope voersoorten zit veel vismeel en dit is een belasting voor het aquariumwater. Hoe herken je dit? Nou in goed voer zit ten minste 45 % eiwitten en proteïnen. Het is duurder maar dat is schijn je hebt minder nodig plus het is beter uitgebalanceerd waardoor de vissen essentiële stoffen binnen krijgen en gezonder worden.

Tip 11 Verwijder aangetaste bladeren, je krijgt deze niet meer schoon en ze zullen ook niet herstellen.

Tip 12 Zet Baardalg etende dieren in. Zoals Amanno garnalen en Crossocheilus ratulus en oblongus. Deze hebben in de praktijk bewezen ze weg te eten.
 


Het redoxpotentiaal. 
Weleens van gehoord maar wat het betekent en hoe het werkt is een vraagteken. Ik wist het ook niet precies dus op zoek naar het stukje welke ik ooit gelezen had van Ome Keesie. Dit artikel in 'Het Aquarium' van juli/augustus 1987, verschenen van de hand van Ome Keesje als onderdeel van zijn rubriek "Beginnersrubriek voor jong en oud mits enthousiast en van goede wil" verschaft ons een helder inzicht in de materie en de toepassing van de rH-waarde in de praktijk. Ook wel het redoxpotentiaal genoemd. 
Het woord redoxpotentiaal is samengesteld uit de woorden: ƒ reductie ƒ oxidatie ƒ potentiaal 
Dit zijn begrippen uit de scheikunde die niet bij een ieder bekend zullen zijn, daarom eerst een paar definities. Van reductie spreken we als een stof zuurstof (O) afgeeft of waterstof (H) opneemt. 
Wat er op neer komt dat een stof bij reductie, elektronen opneemt. Bij oxidatie echter neemt een stof juist zuurstof op of geeft waterstof af; bij oxidatie staat een stof dus elektronen af. In de natuur kunnen vrijwel alle stoffen zowel voorkomen in geoxideerde als in gereduceerde vorm. Er wordt nl. continu gereduceerd en geoxideerd en de kracht waarmee dit gebeurt wordt potentie genoemd. Die potentie kan worden uitgedrukt in millivolt (mV) en is daarom te meten met een precisie voltmeter. 

De potentie wordt weergegeven op een schaal die de reductie-/oxidatiekracht weergeeft en ook wel de redoxpotentiaal wordt genoemd. Deze schaal wordt ook wel de rH-schaal genoemd (rH staat voor : reductio hydrogenium en heeft een waardebereik dat loopt van 0 (volledige reductie) via 21 (even sterk reducerend als oxiderend) naar 42 (volledige oxidatie). Voor het aquarium is een rH-waarde die ligt tussen 27 en 32 (640 en 760 mV Milwaukee), d.w.z. matige oxidatie, de meest gunstige. Maar waarom is nu een matige oxidatie gunstig voor het aquarium? Oxidatie betekent letterlijk: 'verbinding met zuurstof'. Voor het aquarium is dit belangrijk omdat de altijd in het aquarium aanwezige afvalstoffen via oxidatie worden omgezet naar stikstofverbindingen die op hun beurt weer geoxideerd worden naar nitraat. Men noemt dit ook wel mineraliseren/nitrificeren. Dat nitraat kan vervolgens weer door de planten worden opgenomen als voedsel. 

In water met voldoende doorstroming zal over het algemeen een hoge rH-waarde worden gemeten. In de natuur is dit veelal het geval maar niet in ons aquarium. Daar zul je, zeker in de bodem, eerder een lagere rH-waarde meten. Die lagere rH-waarde is ongunstig voor onze planten terwijl algen hierdoor juist wordt bevorderd ( algen kunnen slechter tegen een hoge rH-waarde). Bij reductie in het aquarium ontstaan stoffen als ammoniak en zwavelwaterstof (de stank van rotte eieren) en die zijn, zoals bekend, giftig. Het is dus zaak om in een aquarium te streven naar een matige oxidatie. Dat kun je bereiken door je aquarium en filters regelmatig te controleren en indien nodig schoon te maken, zodat dichtslibben door vuil wordt voorkomen. Maar let op schoonmaken houdt niet in brandschoon spoelen, bij het spoelen spoel je namelijk ook de bacteriën uit. Zodanig schoon maken dat het filter weer kan doorstromen. Vooral de bodem vergt aandacht. Deze moet luchtig zijn zodat er zuurstof in kan doordringen.
Een bodemverwarming zorgt dat er meer zuurstof in de bodem komt. Omdat door het opstijgende warme water een circulatie ontstaat waardoor zuurstofrijker water het bodemsubstraat kan binnendringen. Geen voordeel zonder nadeel: hierdoor kan ook te veel oxidatie ontstaan en dan groeien de meeste planten matig. Het plaatsen van snelgroeiende zuurstofproducerende 'echte' waterplanten is een veel betere oplossing voor een hogere rH-waarde. 
Een truckje: door het toevoegen van waterstof peroxide ( 3% oplossing 50 ml per 100 liter netto aquariumwater) rustig doseren door het in een emmer te doen en deze rustig in het aquarium laten lopen doormiddel van een luchtslangetje verhoogt de rH-waarde. Waterstofperoxide toevoegen is daarom een probaat middel bij de bestrijding van blauwe en rode algen omdat het de rH-waarde verhoogt. Echter loopt de rH waarden weer terug als het zuurstof gehalte weer lager wordt. Door aquariumplanten te laten groeien, niet te zware visbelasting en gericht voeren en bemesten hebben wij invloed op het zuurstof gehalte van het aquariumwater. 
Er zijn in de handel ook oxidatoren verkrijgbaar. Deze leveren maar een klein beetje maar wel continu waardoor ook de rH waarden kan worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor het apparaatje van Philips waarmee licht Ozon wordt toegevoegd. 

Hoe kunnen die aquariumplanten daarvan nu toch groeien? 
Dat kunnen die planten, door zelf zuurstof in hun bladeren (die veelal boven water staan) aan te maken en deze zuurstof naar hun wortels te transporteren zodat toch een min of meer oxiderend milieu rond de wortels ontstaat. 
Wat we moeten onthouden van dit alles is, dat een reducerend milieu slecht is voor onze planten en vissen omdat in een reducerend milieu denitrificatie gaat optreden. Stikstofbronnen worden dan omgezet naar stikstofgas welke via het oppervlakte het water verlaat. Dit gaat gepaard met zwavel welke ruikt naar verrotte eieren. 
Bij oxidatie worden de afvalstoffen omgezet in diverse stappen naar ammonium, nitriet en nitraat. Deze stoffen zijn door onze planten goed opneembaar. 

Het moraal van het verhaal geef reductie geen kans.

Tip
De Twinstar ( klik hier voor meer info over dit artikel)tegen algen helpt bij het bestrijden van algen in het aquarium, zonder schadelijke bijwerkingen voor de ecologische omgeving in het aquarium en houdt het aquarium schoon door het elimineren van sporen in de eerste vermeerderingsfase.

© 2015 - 2020 DHA-Aquarium | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel