Aquariumbemesting systemen

Vorige Artikel 6 van 64 Volgende

Aquariumbemesting systemen

 

 

Aquariumbemesting is essentieel voor een beplant aquarium. Het neemt vanwege de ontwikkeling van de technische middelen als LED verlichting en Co2 bemesting een steeds prominentere plaats in.

Wist je dat wij ook aquariumplanten verkopen? Lokaal en online.

Diverse soorten vanaf € 2,19

Groeipower universele aquariumbemester is een alles bevattende aquariumbemesting.
Naast een volwaardige complete meststof "Profito", die voornamelijk microvoedingstoffen bevat, moeten steeds vaker Makro meststoffen worden toegevoegd om te voorkomen dat de planten gebrek verschijnselen gaan tonen. Toen wij dit door kregen bij de aquariumvereniging zijn wij op zoek gegaan naar bemestingsystemen met als gevolg dat van daaruit de Groeipower ontwikkeld is.

Voor het aquarium welke ik heb ingericht ligt de keuze op de Estimate Index.

Twee bemestingssystemen zijn behoorlijk verbreid onder de aquariumliefhebbers en worden hier met hun sterke en zwakke punten vergeleken.

De " geschatte index" geeft de onbegrensde voedingsstoffen dosering weer en wordt vergeleken met het principe van het PMDD systeem. In dit systeem wordt de dosering van meststoffen beperkt. Bij het PMDD-systeem worden dagelijks voedingsstoffen gedoseerd en bij de "geschatte index" zijn intervallen van dagelijks tot iedere twee dagen mogelijk.

Het aquarium van de afbeelding hierboven wordt bemest met Groeipower.


ESTIMET INDEX

Met het in het Nederlands vertaalde: het "geschatte index" systeem moet een permanente voeding van de planten gerealiseerd worden. Dat gebeurt via een ruime dosering meststoffen. Die wekelijks plaats vindt na een waterwissel van 50% . Water testen is hierdoor bij deze methode niet noodzakelijk, omdat deze waterwisselingen er voor zorgen dat een teveel aan voedingszouten wordt verminderd en zodoende de bak beschermd tegen te hoge toxische waarden.
De basis voor deze bemesting zijn de testen van BARR (2005) waarin hij als eerste de maximale opnamecapaciteit vast stelde. De testen werden met zeer hoge Fotosynthetische dichtheid van de Fotonen (PPFD =450umol/m2/sec bij een afstand van 8 cm van de lichtbron) en hoge co2 waarden gedurende een periode van ongeveer 3 weken gemeten. Met intervallen van 24 uur konden de volgende verbruikswaarden van de planten vastgesteld worden:


NO3 1-4 mg/L
NH4 0,1-0,6 mg/L
PO4 0,2-0,6 mg/L

De gift van een kleinere hoeveelheid meststoffen toont niet meteen een gebrek bij de planten, maar de maximale opnamegraad toont wel aan dat een voedselgift boven deze waarden geen extra groei bevorderd. Een toevoer van meststoffen boven deze waarden levert geen betere groei op en kan tot een overvloed van meststoffen leiden voor planten en dieren. Met een dagelijkse gift van het maximale verbruik door de waterplanten wordt de volgende voedselconcentratie van het water nagestreefd:

Met de macro's Kalium-nitraat Kalium-fosfaat kalium-sulfaat en magnesiumsulfaat kan je jouw eigen macro samenstellen. 
Dosering per 100 liter aquariumwater 120 ml per week na de 50% waterverversing.

Oplossing in 500 ml lauwwater: 
kalium-nitraat 14 gram
Kalium-fosfaat 1.16 gram
Kalium-sulfaat 6,68 gram
Magnesium-Sulfaat 15 gram

CO2 25-35 mg/L
NO3 22.5 ppm
K 22.5 ppm
PO4 2,0 ppm

Recept voro de Micor (spore elementen)
neem 4,6 gram spore elementen en los deze op in 480 ml water. Dosering 120 ml per week na 50%waterverversing.
Je kunt dit door 3 delen en zo op di do en za 40 Ml doseren op ma , wo en vr doe je dat dan met de macro .
Borium 0.05 ppm
Calcium 0.27 ppm
Ijzer 0.4 ppm
Mangaan 0.27 ppm
Molybdeen 0.01 ppm
Sulfaat 3.07 ppm
Zink 0.06 ppm
 

Men kan zien dat er een vrij hoge Co2 waarde het verschil met andere bemestingssystemen verduidelijkt. De " geschatte index" gaat principieel van het gegeven uit dat een verhoogde gelijkmatige voedselgift geen algenaanwas tot gevolg heeft, maar een voedselgebrek juist voor slechte plantengroei en dus algengroei zorgt.

Alleen bij een rijke stikstofbemesting met NH4 kan, bij veel licht en met een Co2 gift volgens BARR (2005) relatief snel een bloei van de algen optreden. Door de gift van andere zouten kan men deze problematiek een beetje tegen gaan.
BARR haalt er een studie van Bachmann uit 2002 bij, waarin werd aangetoond dat er geen samenhang is tussen algengroei en de gift van Fosfaat zolang er voldoende waterplanten aanwezig waren. Die studie houdt zich bezig met de stelling dat de verrijking van het water in het merengebied van Florida, zijn uitwerking daarvan heeft op zowel planten als algen. Deze meren in Florida lenen zich uitstekend, gezien hun temperatuur en vaak helder water en grote hoeveelheden planten om dit onderzoek te vergelijken met onze aquaria en geven zodoende een beter inzicht dan de onderzoeken in koudere meren. De dosering bij de " geschatte index" geeft de volgende gift van zouten per dag aan om de hierboven genoemde concentratie van het aquariumwater te krijgen en te houden:


NO3 4,6 ppm
K 3,25 ppm
PO4 0.9 ppm


Fe 2,5 ml Totaal ijzermeststof per 40L

Met Totaal ijzermeststof bedoelen we een meststof die naast ijzer ook andere voor de planten belangrijke micro-elementen toevoegt. Alleen door de combinatie van ijzer en micro-elementen ontvangen de planten de noodzakelijke stoffen.
De dosering van de meststoffen wordt bij de klassieke " geschatte index" wisselend toegediend: de ene dag de dubbele hoeveelheid macro elementen en de andere dag de dubbele hoeveelheid micro elementen. Deze afwisselende dosering wordt drie keer per week gegeven. Dan volgt een dag zonder voedselgift. Onderstaande tabel geeft een week weer.


Nitraat Fosfaat Kalium IJzer en Micro voedingsstoffen
NO3 PO4 K

Zondag 11 mg/L 2 mg/L 8,5 mg/L --

Maandag -- -- -- 5 ml

Dinsdag 11 mg/L 2 mg/L 8,5 mg/L

Woensdag 5 ml

Donderdag 11 mg/L 2 mg/L 8,5 mg/L

Vrijdag 5 ml

Zaterdag geen dosis.
Zondag wordt de waterwissel van 50% gedaan en daarna wordt weer bemest.

De exacte gift is minder belangrijk; er moeten wel altijd voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn. Dat geeft ook het "geschatte " deel van de bemesting weer. Er wordt ingeschat hoeveel voedingsstoffen gegeven moeten worden.
Door de permanente aanwezigheid van voedingsstoffen bij de " geschatte index" kan alleen een tekort aan Co2 tot een beperking van de groei van de planten leiden. Voor een optimale plantengroei binnen het systeem van " geschatte index" is derhalve een hoge en permanente Co2 gift noodzakelijk.
De " geschatte index" moet altijd aan het eigen aquarium aangepast worden, zodat altijd voldoende meststoffen aanwezig zijn, zonder dat er te veel meststoffen aanwezig zijn. Een te hoge dosering meststoffen over een langere periode is in de eerste plaats voor een aantal bewoners niet prettig en ook economisch niet verantwoord. Daarom kan men het beste met de hoogste dosering beginnen en dan in een twee wekelijks ritme terug te gaan totdat de planten langzamer groeien of daarmee gestopt zijn. Als dit punt bereikt is, moet de dosering tot de voorgaande hogere dosis teruggebracht worden. Op die manier kun je de optimale dosis bereiken. Bij de " geschatte index" moet men bedenken dat het systeem ontwikkeld is voor goed belichte aquaria. Bij slecht verlichte aquaria moet de bemesting naar beneden toe aangepast worden. Bij normaal verlichte aquaria is doorgaans de normale dosis voor een dag voldoende voor de hele week.


PMDD BEMESTING

Binnen het systeem van Poor Man's Dosing Drops (PMDD) in het Nederlands "Arme Mans Druppel " systeem gaat het om het oorspronkelijk door SEARS & CONLIN (1996) bewerkte systeem waarbij de gelimiteerde fosfaatgift de sleutel tot een algenvrij aquarium zou moeten zijn. Door voldoende stikstof, kalium en micro voedingsstoffen, zou met een zeer geringe hoeveelheid fosfaat een optimale plantengroei worden bereikt en zodoende een verdringing van de algen plaats vinden door de groei van de waterplanten. Het fosfaat wordt primair door de waterplanten opgenomen en zodoende zou er voor de algen te weinig van dit element overblijven. Op die manier verdringen de waterplanten de algen. Door recente ervaringen is de angst voor fosfaat in een bak met goed groeiende waterplanten relatief klein geworden en heeft er mede toe bijgedragen dat er een ommekeer naar het "Arme Mans Druppel "methode gaande is. Planten hebben principieel behoefte aan fosfaat voor een gezonde groei. Als alle voedingsstoffen aanwezig zijn, kunnen ze voldoende groeien en uitstekend met de algen concurreren. Ontbreekt er echter een enkele meststof(element), kunnen de planten niet meer groeien en krijgen de algen de overhand in een aquarium (1). Op basis hiervan moet een basisvoeding voor de planten gerealiseerd worden. Dat heeft er toe geleid dat in de nieuwste PMDD meststoffen ook geringe hoeveelheden fosfaat toegevoegd worden. Door de betere verlichting die tegenwoordig vaak boven de aquaria hangt is het nu mogelijk een lage dosering PO4 toe te voegen aan de meststof. (CORING 2007) Aan de richthoeveelheden in betrekking tot de meststoffen voor het aquarium is weinig veranderd:


CO2 10-15 mg/L
NO3 3-5 mg/L
PO4 <=0,1 mg/L
Fe 0,1 mg/L

Door deze fosfaatarme bemesting, die geen voedingshiaten achter laat moet een gezonde, doch niet te weelderige groei gerealiseerd worden. De verzorging van Co2 kan op basis van de gelimiteerde fosfaatgift ook lager ingezet worden aangezien de planten niet zo'n grote behoefte hieraan hebben zoals bij de "geschatte index". De dagelijkse gift van voedingsstoffen valt, in tegenstelling tot die " geschatte index" zeer veel lager uit:


NO3 1 mg/L
K 1,5 mg/L
PO4 0,1-0,125 mg/L
Mg 0,1 mg/L
Fe 1 ml Totaal IJzermeststof per 40 Liter.

RECEPTEN EN GEBRUIK

Tot nog toe werd er veel gezegd over de individuele systemen maar er werd met geen woord gerept over hoe men aan die voedingsstoffen voor zowel de PMDD methode als de " geschatte index" methode komt!
Ze worden in de vorm van zouten gekocht, die als voeding in water opgelost moeten worden. In de aquariumwinkel op de hoek zal men er echter vergeefs naar zoeken. Bij bemestingsrecepten heb je speciale bemestingszouten nodig die hoofdzakelijk in de chemicaliën handel verkrijgbaar zijn. Bij het woordje "chemie" beginnen hier en daar de alarmbellen te luiden! Chemie wordt in onze hobby vaak als iets gevaarlijks ervaren, terwijl het bij de betroffen zouten principieel om stoffen gaat die ook bij de bemesting van (kamer)planten worden gebruikt en die ook in het aquarium gebruikt kunnen worden. Voor de recepten worden minerale stoffen gebruikt aangezien organische stoffen in het aquarium snel het gehalte aan ammoniak en nitriet kunnen laten stijgen.
En nu naar de basismaterialen voor de recepten.


GESCHATTE INDEX

Dit recept is voor een 80 liter bak en bestemd voor 12 weken. In een liter gedemineraliseerd of gedestilleerd water worden de volgende zouten opgelost:


KNO3 Kaliumnitraat 60 gr.
KH2PO4 Kaliumdihydrogenphosphat 10 gr.
K2SO4 Kaliumsulfaat 5 gr.

Van deze oplossing wordt 3 keer per week, bijvoorbeeld zoals in bovenstaande tabel, zondag, dinsdag en donderdag iedere keer ongeveer 28 ml toegediend.
In de daartussen gelegen dagen (maandag, woensdag en vrijdag) wordt dan 5 ml van een volwaardige meststof gegeven.


PMDD BEMESTING

Voor dit recept lossen we in een liter gedemineraliseerd of gesteriliseerd water de volgende zouten op:

KNO3 Kaliumnitraat 41,0 gr.
KH2PO4 Kaliumdihydrogenphosphat 3,6 gr.
K2SO4 Kaliumsulfaat 46,0 gr.
MGSO4 x 7H2O Bitterzout 25,5 gr.

Van deze oplossing wordt iedere dag 2 ml. op 50 L water gegeven. Parallel hieraan wordt ook 1 ml per 50 L water van een totaal meststof gegeven.


VOOR- EN NADELEN VAN DE VERSCHILLENDE MESTSYSTEMEN.

Voor beide bemestingssystemen zijn er twee belangrijke criteria.
Op de eerste plaats moet van het begin af een voldoende plantenmassa aanwezig zijn zodat de planten van de bemesting kunnen profiteren en algen zich niet kunnen vestigen. Voor een vlekkeloze start moet dus ongeveer 80% van de bodemoppervlakte van planten voorzien zijn. Op de tweede plaats zijn niet alle aquaria gelijk en zijn er dus kleine aanpassingen op het systeem nodig. De dosering voor beide systemen moet dus op het eigen aquarium aangepast worden. Een beetje experimenteren hoort er nu eenmaal bij aangezien de bemestingssystemen een richtlijn zijn en geen patent recept. De volgende tabel geeft een overzicht van de voor- en nadelen. Aan de hand hiervan kan iedereen bepalen welk systeem het meest geschikt is voor de eigen bak.


GESCHATTE INDEX PMDD BEMESTING (ARME MANS DRUPPEL)

- eenvoudig te handhaven - voldoende voedingsstoffen aanwezig

- geen watertests nodig - vaak geen watertests nodig

- toepasbaar op aquaria met minder lic - eenvoudig te handhaven

- volledige voorziening meststoffen - minder waterwisselingen nodig

- maximale groeisnelheid - lagere co2 waarden

- hogere co2 waarden - geen maximale groeisnelheid

- wekelijkse waterverversing - ondanks gelimiteerde PO4 gift mogelijk algen

- kan bij sommige planten tot problemen leiden - voor sommige planten specifieke meststof toe voegen

 

Redfield Ratio

De Redfield Ratio

Gaat om de verhouding tussen koolstof (C), stikstof (N) en fosfor (P) Deze verhouding C:N:P weergegeven in getallen 105:16:1 te zijn. Dus 106 delen koolstof op zestien delen stikstof op één deel fosfor. Deze verhouding van 105:16:1 wordt de Redfield Ratio genoemd, afgekort RR.

Bij stabiele waterwaarden zouden wij gevrijwaard zijn van algen. Helaas wijzigen doorlopend de waarden in het water. Maar Algen soorten staan wel in relatie tot de RR en hier kunnen wij dus op sturen. 

Lage ratio veel stikstof weinig fosfaat weinig kans op blauwe algen

Hoge ratio veel fosfaat minder stikstof kans op groene algen.

Om de waarden goed te testen is er in eerste instantie een goede betrouwbare watertester nodig. Bijvoorbeeld JBL hiermee krijg je een betrouwbaar beeld.

De waarden kan je invullen in een calculator en deze berekend of je bemesting in de vorm van stockoplossing moet toevoegen en hoeveel. Zijn er te veel voedingstoffen aanwezig dan adviseert de calculator een deel water te verversen.

Op deze wijze stuur je steeds op een ratio van ca 16.

Met Kalium-Nitraat, Kalium-fosfaat maak je aparte stockoplossingen aan.

Is de Ratio lager dan 16 dan zal er Kalium-Nitraat moeten worden toe gevoegd

Is de Ratio hoger dan 16 dan moet er Kalium-Fosfaat moeten worden toe gevoegd.

 

Een voorbeeld

Gemeten nitraatgehalte = 10 mg/l, gemeten fosfaatgehalte = 0,2 mg/l. 
Kijken wij naar de bovenstaande tabel dan hebben wij een ratio van 35. 
Groen gebied kans op groene algen! 
10 mg nitraat is prima dus door nu een stockoplossing Fosfaat toe te voegen breng je de verhouding weer op ca 16

Op www.xs4all.nl/~buddendo/aquarium vind je een goede calculator en nog veel meer informatie over de RR. Charles was samen met Adrien( helaas te vroeg overleden) de auteurs die dit hebben onderzocht en beschreven. 

Het komt hier gewoon aan op discipline meet je wekelijks trouw en secuur en volg je de regels dan stuur vrij eenvoudig aan op een goede plantengroei. 

Vind je deze methode te omslachtig dan is de Estimate of afgeleide hiervan wellicht beter geschikt voor jou. 
Poeders bestellen en eigen stockoplossingen maken
Gemak Groeipower stuur je aan op de RR
Groeipower EI je krijgt 2 flessen 1 Macor en 1 micro

Klik hier om te bestellen

Tevens verkopen wij ook Easylife producten

 

© 2015 - 2021 DHA-Aquarium | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel